Diep uit het oor

Diep uit het oor Taal en poëzie in de retraites van het Open klooster 'We doen zo snel min over taal,' zei iemand eens tijdens een retraite van het Open klooster, 'maar taal kán zo veel.' En inderdaad, taal kan een rijk en fijnzinnig instrument zijn, ook in de sfeer van religie en spiritualiteit. Die zijn vanouds bevangen door het idee dat 'het' niet kan worden uitgedrukt, hetgeen de nuchtere vraag uitlokt waarom dat toch zo vaak is geprobeerd. Geen mooier antwoord daarop dan het gedicht waarmee het eerste essay in dit boekje begint, een gedicht uit de tijd van Hadewijch maar geschreven in Japan: Niet beperkt Door de taal Wordt het voortdurend geuit Zo kan de weg van de taal Het tonen maar niet uitputten Dit boekje, uitvloeisel van zeven jaar interspirituele stilteretraites in Nederland en Vlaanderen, is een lofzang op taal. Het bespreekt verschillende gedichten, gaat in op de relatie tussen religie en moderne poëzie, beschrijft de spelregels van het 'gesprek vanuit de stilte' en de 'contemplatieve dialoog' en legt uit waarom spirituele meesters zo vaak sceptisch zijn over taal. En waarom je ze dat moet gunnen. Met aandacht voor onder anderen Antjie Krog, Sara Maitland, Patricia de Martelaere, Vasalis, Hans Faverey, Oek de Jong, Lao Zi, Ton Lathouwers en Nico Tydeman. Jan Oegema (1963) publiceerde onder meer De stille stem. Niet-weten als levenshouding en Lichaamsziel. Een retraite in rouw. Uit naam van het Open klooster organiseert hij samen met anderen retraites en leesclubs. 'Hij schrijft met heel zijn lichaam. En met zijn ziel. Dat maakt van deze twee werkjes een ontroerende leeservaring.' − Ons Erfdeel n.a.v. Diep uit het oor en Lichaamsziel Uitgeverij Vesuvius ISBN 9789086597789

€ 16.95

Read on...

Product
 

Spreken over boven

Najaar 1968. Harry Kuitert houdt een van zijn vele spreekbeurten voor een kerkelijk publiek. Student Geert Mak ziet 'notoire querulanten met gladde brilcreemharen' zich verdringen voor de interruptiemicrofoon. Ze protesteren luidkeels tegen Kuiterts nieuwlichterij, hij komt aan de VU, hún VU. De Vrije Universiteit. 'Onwaarachtig,' oordeelt Mak. 'Men zit met de brokken, doordat de achterban jarenlang van begrijpelijke en eerlijke voorlichting verstoken is geweest.' Alleen Kuitert doet niet mee met het pappen en nathouden, meent Mak. En hij 'is misschien wel de beste, deze avond!' Het slot van de bijeenkomst is voorspelbaar: 'We eindigen. Weer een psalm. Het gezang daalt neer als een meiregen. [..] De mensen stromen weg, vrouwen druk pratend, het manvolk een verse sigaar in 't hoofd. Buiten is het donker en droog.' De zegetocht die Kuitert zal maken, van wolf in schaapskleren tot bestsellerauteur, is in 1968 nog maar net begonnen. Deze biografie schetst de ontwikkeling van de theoloog en ethicus die de protestantse wereld ingrijpend zal veranderen. Een boeiend portret van een man die het geloof in de openbaring en in een transcendente God sterk relativeerde met zijn beroemde oneliner uit 1974: 'Alle spreken over boven komt van beneden, ook de uitspraak dat iets van boven komt.' Gert J. Peelen, godsdienstsocioloog en journalist, werkte jarenlang als bladenmaker en was recensent van de Volkskrant

€ 30.95

Read on...

Product
 

Handleiding traumatologie

In de handleiding Traumatologie zijn richtlijnen opgenomen die een adequate behandeling van patiënten met diverse letsels mogelijk maken. Deze richtlijnen zijn beknopt gehouden, zodat men zich snel kan oriënteren. De handleiding is bedoeld voor de medische staf van de afdelingen die patiënten met letsel behandelen, fysiotherapeuten en voor verpleegkundigen. Door de systematische opzet en het handige formaat is snelle raadpleging mogelijk. Deze handleiding bevat: Algemene traumatologie Traumachirurgie Fractuurbehandeling, algemeen deel Speciële fractuurbehandeling bij volwassenen Speciële behandeling van fracturen en luxaties bij kinderen Band- en peesrupturen Luxaties

€ 25.50

Read on...

Product
 

De Koninklijke serres van Laken

Het boek 'De Koninklijke serres van Laken' van Irene Smets koop je bij bookspot.nl, nu voor €12.50!

€ 12.50

Read on...

Product
 

Wie moet er passen

Het boek 'Wie moet er passen?' van Arie de Bruin, Edith de Bruin koop je bij bookspot.nl, nu voor €21.90!

€ 21.90

Read on...

Product
 

Bewust worden door bewegen

Je staat er vaak niet bij stil dat je lichaam ontelbaar meer mogelijkheden biedt dan de bewegingen die je vanuit je kindertijd zijn bijgebleven. Hoe word je je bewust van hoe je beweegt en met welke intentie je dat doet? Dat is het uitgangspunt van de methode die de Israëlische natuurkundige en uitvinder Moshe Feldenkrais (1904 - 1984) decennialang ontwikkelde om lichaam en geest met elkaar in harmonie te brengen. Een serie eenvoudige oefeningen die jou laten ontdekken hoe je met aandacht kunt bewegen voor meer gemak, lichtheid en plezier.

€ 29.95

Read on...

Product
 

Ruusbroec in gesprek met drie vrienden

Kapucijn Klaas Blijlevens brengt ons in contact met een grootmeester van de mystiek, Jan Van Ruusbroec. Om de lezer in te leiden in enkele van Ruusbroecs mooiste mystieke teksten, zet Klaas Blijlevens drie dialogen in scène. Achtereenvolgens zien we een kluizenaar, een volgelinge van Clara van Assisi en een kartuizermonnik in gesprek gaan met Jan van Ruusbroec. Deze personages zijn wel degelijk historisch en ze voeren ons naar de kern van Ruusbroecs spiritualiteit. Hun dialogen met Ruusbroec werden echter gefingeerd. Klaas Blijlevens schreef ze op basis van zijn uitgebreide kennis van Ruusbroec en brengt zo diens ideeën tot leven op een voor iedereen boeiende en toegankelijke manier.

€ 24.95

Read on...

Product
 

'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig'

In 2023 vieren we dat volksschrijver Gerard Reve honderd jaar geleden is geboren. Alle reden om de donkere eindejaarsdagen te verlichten met een filosofisch boek over Reves hoofdwerk, De Avonden. Filosoof (en reviaan) Mathieu Berteloot filtert een tiental filosofische vragen uit De Avonden, en beantwoordt ze in de vorm van een essay. Aan het eind van 'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig' ben je niet alleen Reve meer gaan waarderen, maar heb je ook nagedacht over belangrijke vragen als 'Wie is werkelijk gek?', 'Heeft wetenschap wezenlijke betekenis?', 'Regent het of regent het niet?', en, misschien wel de meest prangende, 'Wanneer is iemand definitief kaal?'. 'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig' vertelt je alles over De Avonden waarvan je nog niet wist dat je het wilde weten.

€ 19.95

Read on...

Product
 

Onderhuidse verhalen

Kunnen we leren van de geschiedenis? Wat verbindt ons, en wat drijft ons uiteen? Deze vragen staan centraal in Onderhuidse verhalen. Essays over verleden en vervreemding. Tien denkers vragen zich in tien persoonlijke verhalen af wat we weten van onze eigen geschiedenis, en hoe we ons beter tot elkaar kunnen verhouden. De geschiedenis wordt immers niet alleen geschreven door overwinnaars, ze wordt ook opgetekend door onderdrukkers. Het is dankzij persoonlijke vertellingen dat we vergeten geschiedenissen aan de vergetelheid kunnen ontrukken. Met een bijdrage van Abdelkader Benali.

€ 14.95

Read on...

Product
 
From 4 to 283 Euro