Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Kwiek

Fel, Rap, Kras, Lief, Snel, Vief, Vlot, Vlug, Flink, Vurig, Aardig, Kittig, Pittig, Vinnig, Vrolijk, Wakker, Zwierig, Energiek, Levendig, Opgewekt, Gemakkelijk, Aantrekkelijk

Hits - 440
Synonyms - Fel, Rap, Kras, Lief, Snel, Vief, Vlot, Vlug, Flink, Vurig, Aardig, Kittig, Pittig, Vinnig, Vrolijk, Wakker, Zwierig, Energiek, Levendig, Opgewekt, Gemakkelijk, Aantrekkelijk
Kwibus

Gek, Zot, Gast, Guit, Pias, Vent, Clown, Dwaas, Kwant, Kwast, Snaak, Paljas, Potmus, Grapjas, Malloot, Snijboon, Snuiter, Liefhebber, Fratsenmaker, Grappenmaker, Uilenspiegel

Hits - 303
Synonyms - Gek, Zot, Gast, Guit, Pias, Vent, Clown, Dwaas, Kwant, Kwast, Snaak, Paljas, Potmus, Grapjas, Malloot, Snijboon, Snuiter, Liefhebber, Fratsenmaker, Grappenmaker, Uilenspiegel
Kwezelig

Bigot, Devoot, Zoetsappig

Hits - 259
Synonyms - Bigot, Devoot, Zoetsappig
Kwezelen

Temen, Zalven, Femelen, Beuzelen

Hits - 376
Synonyms - Temen, Zalven, Femelen, Beuzelen
Kwezelarij

Piëtisterij

Hits - 245
Kwezelachtigheid

Bigotterie

Hits - 236
Kwezelachtig

Bigot, Femelig, Beuzelachtig

Hits - 254
Synonyms - Bigot, Femelig, Beuzelachtig
Kwezelaar

Piëtist, Zemelaar, Schijnheilige

Hits - 249
Synonyms - Piëtist, Zemelaar, Schijnheilige
Kwezel

Sul, Begijn, Dibbe, Femel, Sufferd, Domvrome, Fezelaar, Beuzelaar

Hits - 262
Synonyms - Sul, Begijn, Dibbe, Femel, Sufferd, Domvrome, Fezelaar, Beuzelaar
Kwetteren

Babbelen, Keuvelen

Hits - 338
Synonyms - Babbelen, Keuvelen
Kwetsuur

Snee, Wond, Bluts, Snede, Laesie, Letsel, Trauma, Blessuur, Kneuzing, Verwonding

Hits - 253
Synonyms - Snee, Wond, Bluts, Snede, Laesie, Letsel, Trauma, Blessuur, Kneuzing, Verwonding
Kwetsing

Kneuzing, Krenking, Kwetsuur, Belediging, Beschadiging

Hits - 401
Synonyms - Kneuzing, Krenking, Kwetsuur, Belediging, Beschadiging
Kwetsende partij

Tergen

Hits - 241
Kwetsend

Bijtend, Honend, Pijnlijk, Grievend, Krenkend, Smadelijk, Beledigend, Aanstotelijk

Hits - 267
Synonyms - Bijtend, Honend, Pijnlijk, Grievend, Krenkend, Smadelijk, Beledigend, Aanstotelijk
Kwetsen

Pijn Doen, Voor het hoofd stoten, Tergen, Wonden, Bezeren, Butsen, Ergeren, Grieven, Kneuzen, Krenken, Kwellen, Schenden, Schokken, Verdriet Doen, Beledigen, Blesseren, Misvormen, Verwonden, Toetakelen, Schofferen, Affronteren, Beschadigen

Hits - 345
Synonyms - Pijn Doen, Voor het hoofd stoten, Tergen, Wonden, Bezeren, Butsen, Ergeren, Grieven, Kneuzen, Krenken, Kwellen, Schenden, Schokken, Verdriet Doen, Beledigen, Blesseren, Misvormen, Verwonden, Toetakelen, Schofferen, Affronteren, Beschadigen