Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Definition
Wrekend
Vergeldend, Vindicatief
Hits - 147
Synonyms - Vergeldend, Vindicatief
Wreken
Zwoegen, Vergelden, Revancheren
Hits - 141
Synonyms - Zwoegen, Vergelden, Revancheren
Wreedzuchtig
Woest, Kannibaals, Onmenselijk, Wreedaardig
Hits - 139
Synonyms - Woest, Kannibaals, Onmenselijk, Wreedaardig
Wreedheid
Sadisme, Terreur, Atrociteit, Strengheid, Bestialiteit, Inhumaniteit, Terrorisatie, Onmenselijkheid, Hardvochtigheid, Onbarmhartigheid
Hits - 147
Synonyms - Sadisme, Terreur, Atrociteit, Strengheid, Bestialiteit, Inhumaniteit, Terrorisatie, Onmenselijkheid, Hardvochtigheid, Onbarmhartigheid
Wreedaardig
Woest, Tiranniek, Kannibaals, Onmenselijk, Sadistisch, Hardvochtig, Wreedzuchtig
Hits - 148
Synonyms - Woest, Tiranniek, Kannibaals, Onmenselijk, Sadistisch, Hardvochtig, Wreedzuchtig
Wreedaard
Beul, Nero, Bruut, Tijger, Tiran, Onmens, Sadist, Barbaar, Despoot, Monster, Caligula, Blauwbaard, Woesteling, Scherprechter
Hits - 138
Synonyms - Beul, Nero, Bruut, Tijger, Tiran, Onmens, Sadist, Barbaar, Despoot, Monster, Caligula, Blauwbaard, Woesteling, Scherprechter
Wreed systeem
Terreur
Hits - 144
Wreed mens
Sadist, Barbaar
Hits - 143
Synonyms - Sadist, Barbaar
Wreed landvoogd
Alva
Hits - 147
Wreed heerser in Rome
Nero, Selanus, Caligula, Commodus, Tiberius, Domitianus
Hits - 148
Synonyms - Nero, Selanus, Caligula, Commodus, Tiberius, Domitianus
Wreed heerser
Tiran, Despoot
Hits - 144
Synonyms - Tiran, Despoot
Wreed bepalen
Cruditeren
Hits - 141
Wreed behandelen
Tiranniseren
Hits - 135
Wreed
Cru, Fel, Ruw, Guur, Hard, Koud, Rauw, Stug, Snood, Woest, Gemeen, Onguur, Gemeen, Scherp, Streng, Vinnig, Pijnlijk, Barbaars, Inhumaan, Misdadig, Gruwelijk, Harteloos, Onbewogen, Ongenadig, Sadistisch, Smartelijk, Tiranniek, Versteend, Wredelijk, Beulachtig, Genadeloos, Gevoelloos, Hardhandig, Moorddadig, Ongevoelig, Onmenselijk, Sadistisch, Beestachtig, Gewelddadig, Hardvochtig, Onmeedogend, Wreedaardig, Bloeddorstig, Meedogenloos, Onaandoenlijk, Onbarmhartig, Onverbiddelijk, Verschrikkelijk
Hits - 146
Synonyms - Cru, Fel, Ruw, Guur, Hard, Koud, Rauw, Stug, Snood, Woest, Gemeen, Onguur, Gemeen, Scherp, Streng, Vinnig, Pijnlijk, Barbaars, Inhumaan, Misdadig, Gruwelijk, Harteloos, Onbewogen, Ongenadig, Sadistisch, Smartelijk, Tiranniek, Versteend, Wredelijk, Beulach
Wreder
Ruwer
Hits - 149